Xưởng tròng kính
XƯỞNG TRÒNG KÍNH

- Thiết bị gia công tròng kính của hãng GERBER COBURN (Mỹ)

- Gia công sản xuất các loại tròng kính cận, viễn, loạn cao độ

- Tròng kính mỏng, đẹp, gia công tròng kính theo thông số của từng gọng kính

- Phôi kính đủ chủng loại, công nghệ mới

- Nhận cung cấp cho các cửa hàng mắt kính